Stacie Krupa tại góc Grille

CornerArt12

Stacie là một nghệ sĩ tài năng. Nếu bạn đang ở đây và ở trên Sanibel tại West Wind Inn, sự kiện này chỉ là xuống đường, ở góc Tarpon Bay và Periwinkle Way.

Được đăng trong bài viết Blog

Để lại một trả lời